Новини

ДМТех е сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008.

ДМТех е сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008.

Дружеството е внедрило и прилага системата за управление на качеството с обхват: Разработка и производство на електронна апаратура.

 

Posted on
Posted in Новини