Новини

ДМТех разработи и внедри в редовно производство Линеен оптично димен пожароизвестител D9000 BEAM

ДМТех разработи и внедри в редовно производство Линеен оптично димен пожароизвестител D9000 BEAM

ДМТех разработи и внедри в редовно производство Линеен оптично димен пожароизвестител D9000 BEAM

D9000 BEAM (BI) Линеен пожароизвестител: разработен и произведен в ДМТех

Функционални характеристики

 • Работно напрежение: 17-30 V
 • Ток в дежурен режим: 20mA
 • Четири проводна линия
 • Реле състояние пожар.
 • Реле състояние повреда.
 • Работно разстояние с 1 отражател: от 8 до 45 м
 • Работно разстояние с четворен отражател: 45 до 120 м
 • Автоматична настройка с вградени електрически задвижвания.
 • Автоматично компенсиране на нивото на сигнала при промяна в геометрията на строителната конструкция при закрепващите елементи на детектора от температурни и механични въздействия.
 • Детекция със син и/или инфрачервен спектър на лъча
 • Възможност за поставяне на дистанционен пулт за индикация и управление по интерфейс RS485.

Лазерен прицел: опционално – управляван от дистанционен пулт

Posted in Новини