Пожароизвестителни датчици

 

cat-2D9000A SR – Оптично димен пожароизвестител

cat-2D9000A Т – Топлинни пожароизвестители 

2-bD9000A МSR – Комбиниран – оптично димен и топлинен пожароизвестител

osnova-2    B9000A – Основи за монтиране на пожароизвестители серия D9000 и D9000A

D9000-MCP D9000A MCP – Ръчен пожароизвестител