Пожароизвестителни датчици

 

пожароизвестител

D9000A(I) SR – Адресен Оптично димен пожароизвестител

 

пожароизвестител

D9000A(I) MSR – Адресен Комбиниран Оптично димен и топлинен пожароизвестител.

 

пожароизвестител

D9000A(I) T A1R/A1S – Адресен Топлинен пожароизвестител

 

D9000-MCP

D9000A MCP – Адресен Ръчен пожароизвестител

 

1

S9000A(F)  – Адресна Сирена

10

M9000A I/O  – Адресно устройство 1 вход/1 изход

 

 

9

M9000A I/O  – Адресно – Адаптер за конвенционална линия.