Пожарогасителна централа FP9000Е

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ FP9000Е:

FP9000E е контролен панел за гасене на пожар, сертифициран по стандарти EN12094-1, EN 54-2 и EN 54-4. Панелът е предназначен за използване при системи за газ, прах, аерозол, вода и други видове активно гасене.
FP9000E има 3 зони – 2 за активиране на автоматични пожароизвестители и 1 конвенционална пожарна зона с общо прeдназначение. Автоматичният и ръчният режими на работа (избираеми чрез 3-позиционна ключалка) позволяват на операторите да изберат режима при процеса на гасене.
Панелът FP9000E е предназначен за гасене в една зона и може да работи със соленоиди, вентили и други изпълнителни механизми. Времето през, което е активиран на изхода, може да се програмира от 5 до 900 секунди.
Панелът има вграден LCD дисплей, където се визуализират всички данни и могат да се програмират над 30 функции. Това позволява функциите на панела да бъдат адаптирани към всеки обект.
Има вграден часовник за реално време и енергонезависима памет за архив до 1600 събития.

Към централата-опционално, е предвидено да добави микропроцесорен модул М9000ЕХТ-4 

11

за управление на АЕРОЗОЛНО ГАСЕНЕ с 4 контролируеми релейни изхода (24VDC/3A – 0.1 сек), които се включват последователно. Това позволява, всички активатори на аерозолните устройство да имат необходимата пълна енергия в момента на включване. С модула се предотвратява пад на напрежение и ток при едновременно задействане на няколко активатора, което може да компроментира активирането, имайки предвид ВИСОКАТА импулсната консумация в момента на задействане.

Спецификации на входовете:

 • L1/L2 – 2 конвенционални зони за пожарогасене
 • L3 – 1 конвенционална зона за пожароизвестяване
 • Low Press. (Ниско налягане) – контролируем балансиран вход
 • Manual release  (Ръчно задействане) – контрулируем балансиран вход
 • Mode select  (Избор на режим) – Контролируем балансиран вход за превключване между автоматичен и ръчен режим на работа
 • Hold  (Задържане) – супервизиран балансиран вход
 • On/Off Exting – супервизиран балансиран вход

Спецификации на изходите:

 • S 1 (Сирена 1) – Контролируем, 24VDC, 300mA
 • S 2 (Сирена 2) – Контролируем, 24VDC, 300mA
 • Rel 1ST Ниво „Аларма Пожар“ (NC, COM, NO) –  5-30VDC/1A
 • Rel 2ST Ниво „Аларма Пожарогасене“ (NC, COM, NO) –  5-30VDC/1A
 • Fault Реле Повреда (NC, COM, NO) –  5-30VDC/1A
 • EXTING (Пожарогасене, EN 12094-1) – Контролируем, 24VDC/1,5A – 15 min, 24VDC/3A – 0.1 сек.
 • OC1 – Състояние забрана гасене “Забранен”
 • OC2 – Избран режим на работа “Ръчен”
 • OC3 – Състояние  “Ниско налягане” за гасителния агент.
 • OC4 – Избран режим на работа “Задържане на активирането”

Програмируеми системни времена:

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПОЖАРОГАСЕНЕ – от 5 секунди до 15 минути

ЗАБАВЯНЕ НА ПОЖАРОГАСЕНЕ от 0 до 60 секунди

ВРЕМЕ ДО РЕСЕТ – от 0 до 30 минути

Габаритни размери – 310х240х90 mm
Маса без акумулатори – 1,3 kg
Степен на защита – IP30/ БДС EN 60529

Централата отговаря на стандарти:

• EN 12094-1:2003

• EN 54-2:1997
• EN 54-2:1997/A1:2006
• EN 54-2:1997/AC:1999
• EN 54-4:1997
• EN 54-4:1997/A1:2002
• EN 54-4:1997/A2:2006
• EN 54-4:1997AC:1999
• EN 50130-4:2011
• EN 55022:2006/А1:2007
• EN 60950-1:2006/А11:2009

Свързани продукти, с които се комплектова Пожарогасителна централа FP9000Е:

5
6
7
пожароизвестител
1
11