D9000 MSR

Комбиниран оптично-димен и топлинен пожароизвестител 

2-b

Сертификат

Инструкция за монтаж и експлоатация

Технически данни

Пожароизвестител комбиниран оптично-димен и топлинен D9000SR

– Захранващо напрежение                           (9 ÷ 30)V DC

– Консумация в Дежурен режим                  ≤ 130 µА

– Консумация режим „Пожар“                      (20 ± 5)mA

– Чувствителност                                            EN54-7, EN54-5 (A1R)

– Степен на защита                                        IP43 / EN 60529

– Монтаж:                                                        Използва се основа B 9000

– Сечение на свързващия проводник        0,4÷2,0 mm2

– Работен температурен обхват                 минус 10ºС ÷ 50ºС

– Влажност                                                     (93 ± 3)% при 40ºС

– Размери с основата                                    ф100 mm h ≤ 48mm

– Маса                                                               ≤ 100g