D9000 T

Топлинен пожароизвестител 

cat-2

Сертификат

Инструкция за монтаж и експлоатация

 

Технически данни

Пожароизвестител комбиниран оптично-димен и термичен D9000T

– Захранващо напрежение                            (9 ÷ 30)V DC

– Консумация в Дежурен режим                  ≤ 130 µА

– Консумация режим „Пожар“                      (20 ± 5)mA

– Чувствителност                                              EN54-5 (A1S, A1R, A2S*, A2R*, BS*, BR*) *опционално по заявка

– Степен на защита                                          IP43 / EN 60529

– Монтаж:                                                           Използва се основа D 9000

– Сечение на свързващия проводник        0,4÷2,0 mm2

– Работен температурен обхват                   минус 10ºС ÷ 50ºС

– Влажност                                                         (93 ± 3)% при 40ºС

– Размери с основата                                       ф104mm h ≤ 43mm

– Маса                                                                  ≤ 110g