Пожароизвестителни централи FP9000L 2/4/6/8

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

EN 54-2 и EN 54-4;
• Конвенционална пожароизвестителна централа;
• Съвместима с всички произвеждани конвенционални; пожароизвестители;
• Пожароизвестителни линии/зони 2/4/6 или 8;
• Изходи – 4 броя – вградени, от които:

  • Два контролируеми изхода за пожар 0,5А/24V;
  • Един релеен изход при пожар C/NC/NO;
  • Един релеен изход при повреда C/NC/NO.

• Допълнителни изходи /опционално/ – 2/4/6 или 8 броя релеен тип, с добавяне на модул М9000R – 2/4/6/8 ;

• Потребителски изходен ток 1А / 24V, включително тока на контролируемите изходи ;
• Контрол на линиите и контролируемите изходи за повреда (късо съединение и прекъсване) и автоматично възстановяване;
• Светлинна индикация за състояния Пожар, Повреда, Забрана и Тест;
• Възможност за закъснение на контролируемите и общите изходи за пожар за време от 1 до 7 минути и след регистриране на състояние пожар;
• Вградена звукова сигнализация при пожар и повреда;
• Възможност за Тест на всяка от пожароизвестителните линии
• Възможност за Забрана на всяка от пожароизвестителните линии
• Възможност за Забрана на контролируемите изходите за пожар
• Интерфейс за комуникация с външни устройства RS485 и работа в мрежа /опционално/с добавяне на модул M9000-485.

• Възможност за зонално разширение по технология „BUS“ до 8 панела /64 зони в мрежа с повторителен панел FP9000R с архив на събитията и до 12 пълно програмируеми изхода за управление на изпълнителни устройства с индивидуално избираемо време закъснение при включване.

• Възможност за наблюдение на събитията в реално време на централите със специализиран софтуер.

Габаритни размери – 310х250х95 mm
Маса без акумулатори – 1,3 kg
Степен на защита – IP30/ БДС EN 60529

Централата отговаря на стандарти:
• EN 54-2:1997
• EN 54-2:1997/A1:2006
• EN 54-2:1997/AC:1999
• EN 54-4:1997
• EN 54-4:1997/A1:2002
• EN 54-4:1997/A2:2006
• EN 54-4:1997AC:1999
• EN 50130-4:2011
• EN 55022:2006/А1:2007
• EN 60950-1:2006/А11:2009