Ръчни Бутони и Пожароизвестители

8 D9000 MCP – Ръчен пожароизвестител

 

5D9000 MCP-Y  Бутонът работи съвместно с Пожарогасителни централи за включване на гасенето. Монтира се в близост до обекта на гасене. След визуална проверка от оторизирано лице, може принудително да се започне гасенето, ако реално се установи, че е възникнал пожар.

 

7D9000 MCP-G Бутонът е предназначен да работи самостоятелно, задействайки автоматика, която позволява стартиране на гасене, използвайки допълнителен източник за гасене.

 

6D9000 MCP-В  Бутонът работи съвместно с пожарогасителни централи и задържа гасенето, увеличавайки времето за евакуация.