Новини

Участие в инициативата на ОП „Развитие на човешките ресурси“

Участие в инициативата на ОП „Развитие на човешките ресурси“

Участие в инициативата на ОП „Развитие на човешките ресурси“

Фирма ДМТех участва в инициативата на ОП „Развитие на човешките ресурси“ съфинансиран от европейския социален фонд, за осигуряване на ученически и студентски практики в предприятия, където могат да усъвършенстват своите умения в реалната икономика. Нашата фирма има най-новите развойни средства и софтуери за проектиране и научноизследователска дейност на електронна техника с микропроцесорни устройства. Може да се запознаете и кандидатствате на страницата  http://praktiki.mon.bg/upraktiki/?m=13&fid=7632.

Posted on
Posted in Новини