Новини

Пожароизвестителна централа FP9000

Пожароизвестителна централа FP9000

Пожароизвестителна централа FP9000

Инструкция за инсталиране, настройка и експлоатация – FP9000

ДМТех има удоволствието да информира всички свои партньори, че от няколко месеца е в производство и се предлага на пазара, конвенционалната ни пожароизвестителна централа FP9000. Централата е сертифицирана по изскванията на продуктовите стандарти EN-54. FP9000 е с 4 или 8 линии. Шест изхода, от които четири програмируеми, осигуряват възможност за управление на изпълнителни устройства във всякаква комбинация и закъснения, в зависимост от входните въздействия. Дисплей и бутони, осигуряват гъвкавост и настройка на над 70 параметъра на централата. Часовник за реално време прави възможно запис и последваща визуализация на 1200 събития в енергонезависима памет. Опростената работа с менютата и функции, правят централата лесна за монтаж и подържане.

Posted in Новини