ЕКИП

Нашият екип 

Екипът ни е от висококвалифицирани инженери с опит в разработването и производството на високотехнологични микропроцесорни устройства в областта на пожароизвестяването, пожарогасенето и съпътстващата автоматика за пожарозащита.

Дългогодишният опит на специалистите в създаването на изделия от идейния проект до монтажа и тестването в реални обекти, ни дава самочувствието, че може да се справим с всяко предизвикателство.

Хардуерният ни тим е специализиран в схемотехническото проектиране на микропорцесорни устройства, използва най-новите CAD-CAM продукти в областта на електрниката, схемите се обосновават със симулации и математически изчисления, схематиката и PCB дизайна е съобразен с изискванията на стандартинте за Електро-магнитна съвместимост, документирането е организирано в съответствие със съвремените изисквания на електронното форматиране и добрите практики.

Софтуерният ни тим е с голям опит в разработването на софтуер за системи с вградени микропроцесори. В зависимост от приложенията се ползват 8,16 или 32 битови микропроцесори и се програмира на алгоритмични езици съобразени със спецификата на изискваната функционалност. 

Проектантският и инженерингов тим извършва всички дейности по инженеринга на системите за пожарозащита. От консултацията на клиента, по всичките аспекти на инсталациите и устройствата за пожарна безопастност, до изготвяне на проект, монтаж и пускане на системите. Екипът е с пълна проектантска правоспособнос и всички сертификати изисквани по нашето законодателство за проектиране, монтаж и обслужване на системи за пожаробезопастност.


 

Нашият офис

Нашият офис

Нашата лаборатория

Нашата лаборатория

Нашата лаборатория

Нашата лаборатория