ЗА НАС

Информация за фирмата 

Дружество „ДМТех” ЕООД от 2012 г. започва дейност по разработка на иновативни пожароизвестителни продукти - пожароизвестителни детектори и контролни панели. За близо две години са създадени и сертифицирани конвенционалните ни серии контролни панели и пожароизвестители. Предстои сертифициране и внедряване на иновативните ни адресни системи.  

Ние разработваме  високотехнологична и иновативна електроника в областта на пожарната безопастност с вградени микропроцесорни системи във всичките етапи от процеса на развоя, от техническото задание, до сертифициране на продуктитите.

Вискоквалифицираният екип от хардуерни и софтуерни инженери следи и използва най-новите технологии в тази област. В научноизсладователската лаборатория имаме съвременната апаратура и софтуери за изследване и анализ на електронна техника.

Всички наши разработки отговарят на изискванията на европейските и световни стандарти.  Дружеството има капацитет за проучване, развой /хардуер, софтуер, РСВ /, техническо и потребителско документиране, изпитвания по изискванията на нормативната уредба и презентиране на завършени системи и изделия в областта на електрониката и електротехниката.