Новини

Актуални новини и събития  

Изложение IPAS2019 Иран

Изложение IPAS2019 Иран

Поздравления за професионализма на нашите партньори и приятели от Иран. ДМТех високо оценява голямата работа на нашия дистрибутор ФаерИндекс за успешното ни сътрудничество.
Posted in Новини

ДМТех ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана

ДМТех ЕООД обявява на 25.09.2019г. тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана: Процедура за доставка на 2 броя ДМА-комплект инструментални екипировки за производство на пластмасови детайли.  Документи Тръжна процедура По проект № BG16RFOP002-1.005-0171-C02 – „Разработване на иновативен Линеен оптично-димен пожароизвестител, използващ за детекция синия спектър на светлината.“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Срок за подаване на офертите – 02.09.2019г. […]
Posted in Новини
Пожарогасителна централа FP9000E

Пожарогасителна централа FP9000E

Екипът на ДМТех има удоволствието да обяви, че е внедрена и пусната в редовно производство Пожарогасителна централа FP9000E. Централата е СЕРТИФИЦИРАНА по изискванията на стандарти EN12094-1, EN54-2 и EN54-4.
Posted in Новини
ДМТех ЕООД обявява на 13.05.2019г. тръжна процедура за избор на изпълнител.

ДМТех ЕООД обявява на 13.05.2019г. тръжна процедура за избор на изпълнител.

ДМТех ЕООД обявява на 13.05.2019г. тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана: Консултантска услуга за разработка на инструментално оборудване и технология за изработка на пластмасовите детайли за пилотна линия. 1 брой.  Документи Тръжна процедура   По проект № BG16RFOP002-1.005-0171-C02 – „Разработване на иновативен Линеен оптично-димен пожароизвестител, използващ за детекция синия спектър на светлината.“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Срок […]
Posted in Новини
ДМТех обявява процедури за избор на изпълнител с публична покана.

ДМТех обявява процедури за избор на изпълнител с публична покана.

ДМТех ЕООД обявява на 03.05.2019г. тръжна процедура с две обособени позиции за избор на изпълнители с публична покана: Доставка на дълготрайни нематериални активи необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, включваща доставката на: Обособена позиция 1 – Софтуер за електронно проектиране – 1 брой. Обособена позиция 2 – Софтуер за механично проектиране – […]
Posted in Новини
ДМТех представи своята техника на изложението Preventica-2019 в Казабланка-Мароко.

ДМТех представи своята техника на изложението Preventica-2019 в Казабланка-Мароко.

Екипът на ДМТех, благодари на своите партньори за прекрасния щанд и успешното съвместно сътрудничество.
Posted in Новини
Списание ТД Инсталации публикува фирмена статия за ДМтех

Списание ТД Инсталации публикува фирмена статия за ДМтех

Списание ТД Инсталации публикува фирмена статия за ДМтех в специалния си брой за разпространение на изложенията Секюрити 2019 и Стройко 2019. https://www.tech-dom.com/bg/dmteh-pozharoizvestyavane-s-inovativna-i-nadezhdna-tehnika-razrabotena-i-proizvedena-v-balgariya/2/2234/
Posted in Новини
ДМТех обявява процедури за избор на изпълнител с публична покана.

ДМТех обявява процедури за избор на изпълнител с публична покана.

ДМТех ЕООД обявява на 05.09.2018г. два броя тръжни процедури за избор на изпълнители с публична покана: 1. За Доставка на машина за повърхностно насищане и принтер за нанасяне на спойваща паста за SMD асемблиране на платки. Документи Тръжна процедура – Доставка оборудване за SMD насищане на платки. 2. За Услуга по предоставяне на наем на ДМА – шприцмашина […]
Posted in Новини
ДМТех ЕООД търси да назначи експерти за изпълнение на договор №BG16RFOP002-1.005-0171-C01

ДМТех ЕООД търси да назначи експерти за изпълнение на договор №BG16RFOP002-1.005-0171-C01

Във връзка с изпълнениета на Проект №BG16RFOP002-1.005-0171-C01 „Разработване на иновативен Линеен оптично-димен пожароизвестител, използващ за детекция синия спектър на светлината.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”, ДМТех обявява конкурс за следните […]
Posted in Новини
Оперативна програма „Иновации и конурентоспособност“

Оперативна програма „Иновации и конурентоспособност“

На 21.05.2018 г. ДМТех ЕООД подписа договор BG16RFOP002-1.005-0171-С001 с Оперативна програма  – „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по проект „Разработване на иновативен Линеен оптично-димен пожароизвестител, използващ за детекция синия спектър на светлината.“ Проектът ще се изпълнява в ефективно партньорство с ТУ-Габрово. Основните дейности, които са предвидени при изпълнение на […]
Posted in Новини