Monthly Archives: юни 2015

 

ДМТех на изложение FIREX-2015

ДМТех на изложение FIREX-2015

ДМТех  има удоволствието да Ви покани за втори път на най-голямото изложение в света в областта на пожарната безопасност FIREX-2015, което ще се състои от 16 до 18 Юни в Лондон, Великобритания /www.firex.co.uk/ . ДМТех ще представи внедрените в производство и сертифицирани иновативни продукти в областта на системите за пожароизвестяване, пожарогасене и противопожарна автоматика. Бихме […]
Posted on
Posted in Новини

„ДМТех” ЕООД успешно изпълни проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

„ДМТех” ЕООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ с договор BG161PO003-1.1.05-0228-С0001 успешно изпълни проект „„Интерактивна адресна пожарозащитна система” в рамките на процедура B BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятията” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Благодарение на проекта, „ДМТех” ЕООД, разработи иновативна адресна система за пожароизвестяване, която е в […]
Posted on
Posted in Новини