Monthly Archives: април 2020

 

ДМТех ЕООД обявява на 21.04.2020 г. тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана

ДМТех ЕООД обявява на 21.04.2020 г. тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана

ДМТех ЕООД обявява на 21.04.2020 г. тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана: Доставка на ДМА: Обособена позиция 1. ДМА – Щприц машина – 160 тона: 1 брой Обособена позиция 2. ДМА – Щприц машина – 320 тона: 1 брой Обособена позиция 3. ДМА – Линия за SMD монтаж – 1 брой Документи Тръжна процедура По проект № BG16RFOP002-2.040-1354-C01 […]
Posted in Новини