Monthly Archives: юни 2017

 

ДМТех търси софтуерни и хардуерни специалисти в изпълнение на   Проект № BG05M9OP001-1.008-2032-C01

ДМТех търси софтуерни и хардуерни специалисти в изпълнение на Проект № BG05M9OP001-1.008-2032-C01

В изпълнение на Проект № BG05M9OP001-1.008-2032-C01 „Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в ДМТех ЕООД”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”, и в съответствие с договора за БФП […]
Posted in Новини