Monthly Archives: май 2018

 

Оперативна програма „Иновации и конурентоспособност“

Оперативна програма „Иновации и конурентоспособност“

На 21.05.2018 г. ДМТех ЕООД подписа договор BG16RFOP002-1.005-0171-С001 с Оперативна програма  – „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по проект „Разработване на иновативен Линеен оптично-димен пожароизвестител, използващ за детекция синия спектър на светлината.“ Проектът ще се изпълнява в ефективно партньорство с ТУ-Габрово. Основните дейности, които са предвидени при изпълнение на […]
Posted in Новини