Monthly Archives: юли 2023

 

ДМТех ЕООД обявява на 07.07.2023 г. тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана за:

ДМТех ЕООД обявява на 07.07.2023 г. тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана за:

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по 3 обособени позиции: Обособена позиция 1 „Роботизирана линия за производство на пластмасови детайли“ 1 брой Обособена позиция 2 „Автоматизирана линия за насищане на повърхностни електронни елементи на печатни платки“ 1 брой Обособена позиция 3 „Линия за производство на метални кутии от листова стомана“ 1 брой Документи Тръжна […]