Monthly Archives: септември 2016

 

ДМТех подписа договор BG05M9OP001-1.003-1278-C01

ДМТех подписа договор BG05M9OP001-1.003-1278-C01

На 13.09.2016г. ДМТех подписа договор BG05M9OP001-1.003-1278-C01 с оперативна програма Развитие на човешките ресурси договор по проект: Откриване на работни места за производство и разпространение на иновативен продукт. Предложеният проект е насочен към разкриване на нови работни места и създаване на по-висока и устойчива заетост за безработни лица, търсещи работа и неактивни лица на пазара на труда. […]
Posted in Новини