Monthly Archives: август 2015

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, НАСТРОЙКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ -FP9000

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, НАСТРОЙКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ -FP9000

ДМТех публикува на сайта си нова версия на ИНСТРУКЦИЯТА ЗА МОНТАЖ, НАСТРОЙКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ на конвенционална пожароизвестителна централа FP9000. В новия документ са изчистени тежките и утежняващи текстове, новата инструкция е опростена, кратка и систематизирана.
Posted in Новини