Monthly Archives: септември 2022

 

ДМТех стартира изпълненито на договор за подобряване на енергийната ефективност.

ДМТех стартира изпълненито на договор за подобряване на енергийната ефективност.

На 21.09.2022г. ДМТех ЕООД сключи договор и стартира изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0067-C01. Проектът цели подобряване на енергийна ефективност на ДМТех ЕООД, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от кризата с пандемията COVID-19, да повиши конкурентоспособността […]
Posted in Новини