Monthly Archives: април 2023

 

ДМТех сключи договор за Технологична модернизация в предприятието

ДМТех сключи договор за Технологична модернизация в предприятието

На 10.04.2023г. ДМТех ЕООД сключи договор с ОП-Национален план за възстановяване и устойчивост и стартира изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG-RRP-3.004-1726-C01. Проектът цели разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект с доставка ДМА. Новото технологично оборудване с вградените микропроцесорни системи и комуникационни интерфейси, ще допренесе за […]
Posted in Новини