УСЛУГИ

Информация за услугите, които предлагаме. 

Въвежда в производство и предлага гама от иновативни продукти в областта на пожарната безопастност.

Дружеството извършва по задание на клиенти, научно-изследователска дейност, развойна дейност и производство на електронни устройства в областта на системите за сигурност, сградна и промишлена автоматика: 


- Микропроцесорни устройства за пожароизвестяване, пожарогасене и устройства за пожарна безопасност;
- Микропроцесорни контролери за детектиране на входни въздействия, анализ и управление на изпълнителни механизми;
- Нестандартна електроника за оборудване и процеси за автоматизиране на производствени линии;
- Нестандартни токозахранващи устройства с микропроцесорно управление;
- Сертифициране на продуктите в оторизирани лаборатории за продуктово сертифициране, електромагнитна съвместимост, влияние на околната среда и електробезопасност.

 

Консултации, изготвяне на проекти и изграждане на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, вентилации, димни люкове и други системи за пожарозащитна автоматизация на сгради и съоражения.

 

 

Лаборатория

Лаборатория

Лаборатория

Лаборатория

Лаборатория

Лаборатория