D9000 MCP

D9000 MCP

ДМТех разработи, сертифицира и пусна в редовно производство своето ново изделие Ръчен пожароизвестител D9000 MCP.


Повече
„СЕКТРОН“ - ексклузивен дистрибутор на „ДМТех“ за България

„СЕКТРОН“ - ексклузивен дистрибутор на „ДМТех“ за България


Повече
Предлагаме ви

Предлагаме ви

Дружеството извършва по задание на клиенти, научно-изследователска дейност, развойна дейност и производство на електронни устройства в областта на системите за сигурност, сградна и промишлена автоматика


Повече
Нашият екип

Нашият екип

Екипът ни е от висококвалифицирани инженери с опит в разработването и производството на високотехнологични микропроцесорни устройства в областта на пожароизвестяването, пожарогасенето и съпътстващата автоматика за пожарозащита.


Повече
Проект

Проект

Договор BG161PO003-1.1.05-0228-C0001


Успешно приключи работата по проект-договор № BG161PO003-1.1.05-0228-С0001 „Интерактивна адресна пожарозащитна система”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”.


Повече
31 май

Оперативна програма „Иновации и конурентоспособност“

На 21.05.2018 г. ДМТех ЕООД подписа договор BG16RFOP002-1.005-0171-С001 с Оперативна…

read more
11 март

Сертификат Сирена S9000

ДМТех има удоволствието да Ви информира, че нашата сирена S9000…

read more
08 март
09 декември

ДМТех пусна в редовно производство Ръчен пожароизвестител D9000 MCP.

ДМТех внедри и пусна в редовно производство Ръчен пожароизвестител D9000…

read more
25 май

ДМТех подписа договор BG05M9OP001-1.008-2032-C01

На 23.05.2017г. ДМТех подписа договор с Оперативна програма – Развитие…

read more
20 май

ДМТех на FIREX 2017 в Лондон от 20 до 22 юни

ДМТех има удоволствието да покани всички наши партньори и приятели…

read more