Author: admin

 

ДМТех на изложение FIREX-2015

ДМТех на изложение FIREX-2015

ДМТех  има удоволствието да Ви покани за втори път на най-голямото изложение в света в областта на пожарната безопасност FIREX-2015, което ще се състои от 16 до 18 Юни в Лондон, Великобритания /www.firex.co.uk/ . ДМТех ще представи внедрените в производство и сертифицирани иновативни продукти в областта на системите за пожароизвестяване, пожарогасене и противопожарна автоматика. Бихме […]
Posted on
Posted in Новини

„ДМТех” ЕООД успешно изпълни проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

„ДМТех” ЕООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ с договор BG161PO003-1.1.05-0228-С0001 успешно изпълни проект „„Интерактивна адресна пожарозащитна система” в рамките на процедура B BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятията” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Благодарение на проекта, „ДМТех” ЕООД, разработи иновативна адресна система за пожароизвестяване, която е в […]
Posted on
Posted in Новини
Щанда на Международния технически панаир – Пловдив

Щанда на Международния технически панаир – Пловдив

ДМТех има удоволствието да Ви покани на щанда си на Международния технически панаир в гр. Пловдив, който ще се проведе от 29 септември до 4 октомври 2014 г. ДМТех ще представи иновативните си продукти в областта на системите за пожароизвестяване, пожарогасене и противопожарна автоматика. Бихме искали да поканим всички наши настоящи и бъдещи клиенти и […]
Posted on
Posted in Новини
Успешно участие на FIREX International-2014

Успешно участие на FIREX International-2014

Уважаеми партньори, Бихме искали да благодарим на всички, които посетиха щанда ни по време на FIREX International – 2014, което се състоя от 17 до 19 Юни в Лондон, Великобритания! За нас бе удоволствие да се срещнем с всички Вас. Вашите мнения, предложения и идеи са много важни за нас. Екипът на ДМтех се надява, […]
Posted on
Posted in Новини
ДМТех  има удоволствието да Ви покани на най-голямото изложение в света в областта на пожарната безопасност FIREX-2014, което ще се състои от 17 до 19 Юни в Лондон, Великобритания.

ДМТех има удоволствието да Ви покани на най-голямото изложение в света в областта на пожарната безопасност FIREX-2014, което ще се състои от 17 до 19 Юни в Лондон, Великобритания.

ДМТех има удоволствието да Ви покани на най-голямото изложение в света в областта на пожарната безопасност FIREX-2014, което ще се състои от 17 до 19 Юни в Лондон, Великобритания /www.firex.co.uk/ . ДМТех ще представи иновативните си продукти в областта на системите за пожароизвестяване, пожарогасене и противопожарна автоматика. Бихме искали да поканим всички наши настоящи и […]
Posted on
Posted in Новини

ДМТех е сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008.

Дружеството е внедрило и прилага системата за управление на качеството с обхват: Разработка и производство на електронна апаратура.  
Posted on
Posted in Новини
Участва в семинара на КАД Пойнт и Altium

Участва в семинара на КАД Пойнт и Altium

Хардуерният тим на ДМТех, ще участва в семинара на КАД Пойнт и Altium, който е част от европейското Altium Road Show 2013, който ще се проведе в началото на м. Декември 2013 г. Семинарът е за представяне на най-новите тенденции в проектирането на електронни изделия и възможностите на новата версия Altium Designer 14 за проектиране […]
Posted on
Posted in Новини
Участие в инициативата на ОП „Развитие на човешките ресурси“

Участие в инициативата на ОП „Развитие на човешките ресурси“

Фирма ДМТех участва в инициативата на ОП „Развитие на човешките ресурси“ съфинансиран от европейския социален фонд, за осигуряване на ученически и студентски практики в предприятия, където могат да усъвършенстват своите умения в реалната икономика. Нашата фирма има най-новите развойни средства и софтуери за проектиране и научноизследователска дейност на електронна техника с микропроцесорни устройства. Може да […]
Posted on
Posted in Новини