Аксесоари

индикатор

RI9000 – Изнесен сигнализатор

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Изнесеният индикатор е предназначен да дублира сигнала за пожар от пожароизвестител, както и за дублиране на индикации от изпълнителни устройства и сигнализации.

 • Захранващо напрежение:     9-28 V DC
 • Ток в алармено състояние:   40 mА / 24V DC
 • Цвят на индикацията:            Червен
 • Вид на свързващата линия:  Двупроводна
 • Последователен резистор:    560Ω/0,6W
 • Размери:                                     (75х75х22)mm
 • Маса:                                            0,04 kg
12

M9000 – 2/4/6/8  Модул релеен разширителен за централи FP9000

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 1. INTRODUCTION

The module M9000R expands the outputs of fire control panels FP9000 and FP9000L. It is manufactured in 4 variants corresponding to the nomenclature of the produced fire control panels and specific requirements, depending on the specific project. The modules are in variants 2, 4, 6 or 8 relay outputs.

 1. TECHNICAL DATA
 • Relay outputs for Fire condition            type potential free, switching,3A/125VAC; 3A/30VDC
 • Operational te, mperature range           minus 15ºС to70ºС
 • Relative humidity resistance                  (93 ± 3)% at40ºС
 • Dimensions                                                (95х90×22)mm
 • Weight                                                         0.075g
16

M9000 – RS485  Интерфейсен модул за комуникация на панели FP9000

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 1. INTRODUCTION

Interface Module M9000-485 is designed for implementing the communication function between fire control panels and a personal computer or between fire control panels and repeaters, connected into a network. The module is installed in Fire Control Panels FP9000 4/8 and FP9000L 2/4/6/8.

 1. TECHNICAL DATA
 • Power supply                                           5 ( ± 0.1) V DC /of panel/
 • Consumption                                           12 mА/ 24V DC
 • Data exchange speed fixed                    9600 bits/s
 • Connection to interface RS485            two-wire line
 • Operational te, mperature range         minus 15ºС to70ºС
 • Relative humidity resistance                (93 ± 3)% at40ºС
 • Dimensions                                              (112х22×22)mm
 • Weight                                                      50g
15

M9000 – 12V  Модул преобразувател 24V-> 12V

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Използва се за захранване на устройства, които изискват 12V захранване, като комуникатори, дайлъри и др., работещи с панели FP9000 и FP9000L – x.

 • Захранващо напрежение:     16-30 V DC
 • Изходно напрежение:     12 V DC / 100mA
 • Монтира се в централи FP9000 и FP9000L – x
 • Размери:                                     (55х75х22)mm
 • Маса:                                            0,04 kg
11

M9000-EXT Разширител с 4 релейни изхода за аерозолно гасене

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Монтира се към Пожарогасителната централата и служи за управление на АЕРОЗОЛНО ГАСЕНЕ с 4 контролируеми релейни изхода (24VDC/3A – 0.1 сек), които се включват последователно. Това позволява, всички активатори на аерозолните устройство да имат необходимата пълна енергия в момента на включване. С модула се предотвратява пад на напрежение и ток при едновременно задействане на няколко активатора, което може да компроментира активирането, имайки предвид ВИСОКАТА импулсната консумация в момента на задействане.

17

USB -> RS485 Преходник за РС за комуникиране с централи FP9000 

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

IMG_8870_big

Допълнителна защита от неправомерно задействане за всички ръчни бутони тип D9000MCP-x:

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 • В конструкцията на бутоните е предвидено място за лесно монтиране на допълнителната защита.
 • Премахването става чрез ръчно скъсване, без допълнителни инструменти.
 • Използва се като допълнителна защита за фалшиви задействания в места със струпване на много хора, училища, детски заведения и др.
IMG_8862_big
IMG_8881_big

Дълбока основа-Бяла

D9000F-W е бяла дълбока основа съвместима с детектори серия D9000, D9000A и сирени S9000, S9000A

Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.

IMG_8881_big-red (1)

Дълбока основа-Червена

D9000F-R е червена дълбока основа съвместима със сирени S9000, S9000A, както и с детектори D9000x.

Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др. Използва се също за маркиране на основи с изолатор или такива с краен елемент при конвенционални централи.