Аксесоари

индикатор

RI9000 – Изнесен сигнализатор

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Изнесеният индикатор е предназначен да дублира сигнала за пожар от пожароизвестител, както и за дублиране на индикации от изпълнителни устройства и сигнализации.

  • Захранващо напрежение:     9-28 V DC
  • Ток в алармено състояние:   40 mА / 24V DC
  • Цвят на индикацията:            Червен
  • Вид на свързващата линия:  Двупроводна
  • Последователен резистор:    560Ω/0,6W
  • Размери:                                     (75х75х22)mm
  • Маса:                                            0,04 kg