Конвенционални централи 2/4/6/8/16/24/32 Зони/Линии

IMG_8923_big

Пожароизвестителни централи FP9000-16/24/32

• EN 54-2 и EN 54-4
• Конвенционална пожароизвестителна централа модулна с 16, 24 или 32 Зони/Линии
• Съвместима с всички произвеждани конвенционални пожароизвестители
• Пожароизвестителни линии 16, 24 или 32
• Контролируеми изходи за сирени – 2 релеен потенциален
• Релейни изходи програмируеми – 8/12/16

повторител

Пожароизвестителни централи FP9000-4/8

• EN 54-2 и EN 54-4
• Конвенционална пожароизвестителна централа с 4 или 8 Зони/Линии
• Съвместима с всички произвеждани конвенционални пожароизвестители
• Пожароизвестителни линии 4 или 8
• Изходи – 6 броя релеен тип-вградени

centrala-1-w-small

Пожароизвестителни централи FP9000L – 2/4/8

FP9000L е конвенционална пожароизвестителна централа с 2, 4 или 8 линии. Сертифицирана по стандарти EN 54-2 и EN 54-4. На всяка линия могат да бъдат свързани до 32 пожароизвестителя. Има 4 релейни изхода: Три за алармен режим пожар, от които два са контролируеми и един релеен изход за повреда. Задаване на закъснение на изходите след регистриране на състояние пожар: – от 0 до 7 минути.