Адресна Пожароизвестителна централа FP9000А

Адресна пожароизвестителна централа FP9000A

 • Контур: 1 брой (ДМТех Протокол);
 • Устройства на контур: до 250 броя;
 • Максимално съпротивление на кабела на контура – 100 Ohm;
 • Максимална консумация от контура– 500mA;
 • Двупроводна присъединителна линия;
 • Конвенционална линия 1:  (До 32 конвенционални пожароизвестителя);
 • Зони: 8 броя с индивидуална светодиодна индикация;
 • Изходи (контролируеми, релеен тип за сирени 24V/0.5A): 2 броя;
 • Изходи (програмируеми, релеен тип): 3 броя;
 • Изход при състояние повреда( релеен тип, C/NC/NO): 1 брой;
 • Архив LOG: 1024 събития;
 • Дисплей: 4*20 символа LCD;
 • Мултиезична поддръжка на менютата;
 • Програмиране на централата:  Приложен софтуер DMTech FP Editor;
 • Сертифицирана по стандарти: EN54 – части 2/4;
 • Интерфейси за комуникация  – RS485 and USB за програмиране на параметрите на централата;
 • Резервирано захранване – 2 x 12V DC / C20 (4.5 or 5)Ah;
 • Потребителско захранване (за всички консуматори) : (24±3.6)V / 2А;
 • Мрежово захранване 90 ÷ 264 VAC / 50 ÷ 60 Hz;
 • Работен температурен диапазон  минус 10°C to +40°C;
 • Размери 305 x 250 x 95 mm;
 • Маса (без батерии) 1.3kg;

Централата отговаря по изсискванията на следните стандарти:

• EN 54-2:1997
• EN 54-2:1997/A1:2006
• EN 54-2:1997/AC:1999
• EN 54-4:1997
• EN 54-4:1997/A1:2002
• EN 54-4:1997/A2:2006
• EN 54-4:1997AC:1999
• EN 50130-4:2011
• EN 55022:2006/А1:2007
• EN 60950-1:2006/А11:2009