Пожароизвестителни датчици

 

пожароизвестител

D9000A(I) SR – Адресен Оптично димен пожароизвестител

 • Чувствителност по EN54-7
 • Нископрофилен дизайн
 • Светодиодна индикация с видимост от 360°
 • Опция с вграден изолатор – D9000AI SR
 • Сертифициран по EN54-7 и EN54-17
2-b

D9000A(I) MSR – Адресен Комбиниран Оптично димен и топлинен пожароизвестител.

 • Нива на чувствителност по оптична част според EN54-7
 • Топлинна част – Температурен клас – A1/R според EN54-5
 • Нископрофилен дизайн
 • Светодиодна индикация с видимост от 360°
 • Опция с вграден изолатор – D9000AI MSR
 • Сертифициран по EN54-5, EN54-7, EN54-17
пожароизвестител

D9000A(I) T A1R/A1S – Адресен Топлинен пожароизвестител

 • Клас  – A1R – D9000A(I) T A1R
 • Клас  – A1S – D9000A(I) T A1S
 • Нископрофилен дизайн
 • Светодиодна индикация с видимост от 360°
 • Опция с вграден изолатор – D9000AI A1R/A1S
 • Сертифициран по EN54-5, EN54-17
D9000-MCP

D9000A MCP – Адресен Ръчен пожароизвестител

 • Подходящ за повърхностен монтаж
 • Възстановяем, гъвкав работен елемент
 • Светодиодна индикация
 • Ключ за възстановяване след алармено събитие и тест
 • Вграден изолатор
 • Защитен пластмасов капак
 • Сертифициран по EN54 – 11 и EN54 – 17
 • Степен на защита IP 40
1

S9000A(F)  – Адресна Сирена

 • Ниво на звука min. – 96dB
 • Пиезо излъчвател
 • Захранване от кръга
 • Корпус – червен, прозрачен
 • Вграден изолатор
 • Отговаря на изискванията на EN54 – 3 и EN54 – 17
 • Флаш – опционално
10

M9000A I/O  – Адресно устройство 1 вход/1 изход

 • 1 Вход
 • 1 Изход
 • Захранване от кръга
 • Вграден изолатор
 • Монтиран в пластмасова кутия с възможност за монтаж на шина
 • Сертифициран по стандарт EN54-18 и EN54-17
9

M9000A ACZ  – Адресен адаптер за конвенционална линия.

 • Интерфейс между зона с конвенционален пожароизвестител и адресируем пожароизвестителен панел, поддържащ TTE протокол на комуникация
 • Максимален брой детектори на зона – 32
 • Захранване от кръга
 • Вграден изолатор
 • Монтиран в пластмасова кутия с възможност за монтаж на шина.
 • Сертифициран по EN54 – 17 и EN54 – 18