D9000 SR

Оптично димен конвенционален пожароизвестител 

cat-2datchik-3-1

Сертификат

Инструкция за монтаж и експлоатация

 

Технически данни

Пожароизвестител оптично-димен D9000SR

– Захранващо напрежение                           (9 ÷ 30)V DC

– Консумация в Дежурен режим                  ≤ 130 µА

– Консумация режим „Пожар“                      (20 ± 5)mA

– Чувствителност                                           EN54-7

– Степен на защита                                        IP43 / EN 60529

– Монтаж:                                                        Използва се основа B 9000 (D/R)

– Сечение на свързващия проводник        0,4÷2,0 mm2

– Работен температурен обхват                 минус 10ºС ÷ 50ºС

– Влажност                                                     (93 ± 3)% при 40ºС

– Размери с основата                                   ф104mm h ≤ 43mm

– Маса                                                             ≤ 110g