СЕРТИФИКАТИ

Актуални сертификати 

– Certificate-ISO-9001:2015 Сертификат на система за управление на качеството ISO 9001: 2015

– Certificate-ISO-14001:2015 Сертификат на система за управление по отношение на околната среда ISO 14001: 2015

– Декларация по политиката по качеството и околната среда

– FP9000_CERTIFICATE 1922-CPR-0407_BG Продуктов сертификат по стандарти БДС EN 54 за централи FP9000-4, FP9000-8, FP9000L-2, FP9000L-4, FP9000L-6 и FP9000L-8, на български език.

– FP9000_CERTIFICATE 1922-CPR-0407_EN Продуктов сертификат по стандарти  EN 54 за централи FP9000-4, FP9000-8, FP9000L-2, FP9000L-4, FP9000L-6 и FP9000L- на английски език.

– FP9000 – Декларация за съответствие

– FP9000 -Декларация за експлоатационни характеристики

– D9000_MSR Certificate BG – Комбиниран оптично-димен и топлинен пожароизвестител

– D9000_SR  Certificate  – Оптично-димен пожароизвестител

– D9000_T  Certificate BG – Топлинен пожароизвестител 

– D9000 MCP  Certificate BG  – Ръчен пожароизвестител Сертификат на Български

– D9000 MCP  Certificate EN  – Ръчен пожароизвестител Сертификат на Английски

– S9000  Certificate EN  – Сирена / Звуков сигнализатор  Сертификат на Английски

– S9000/S9000F  – Сирена / Звуков сигнализатор Декларация за експлоатационните характеристики.

– S9000  Сертификат BG  – Сирена / Звуков сигнализатор  Сертификат на Български

– D9000MCP / Ръчен ПИ – Декларация за експлоатационни характеристики BG

– S9000/S9000F/ Сирена -Декларация за експлоатационни характеристики BG

– D9000SR / Оптично димен ПИ -Декларация за експлоатационни характеристики BG

– FP9000Е – Пожарогасителна централа-Сертификат BG

– FP9000Е – Fire Extinguishing Panel-Certificate EN

– FP9000Е – Пожарогасителна централа Декларация за съответствие

– FP9000Е – Пожарогасителна централа Декларация за експлоатационите характеристики

Адресна система 9000A

– FP9000A_CERTIFICATE Адресна пожароизвестителна централа

– D9000A(I) SR_CERTIFICATE Адресен оптично димен пожароизвестител 

– D9000A(I) МSR_CERTIFICATE Адресен комбиниран пожароизвестител оптично димен и термичен.

– D9000A(I) Т A1R/A1S_CERTIFICATE Адресен топлинен пожароизвестител

– D9000A MCP_CERTIFICATE Адресен ръчен пожароизвестиел

– S9000A(F) CERTIFICATE Адресна сирена  

– М9000A I/O CERTIFICATE Модул адресен входно-изходен, един вход/един изход

– М9000A CZ CERTIFICATE Модул-адаптер за конвенционална линия.