СЕРТИФИКАТИ

Актуални сертификати 

Сертификати на системи за управление: ISO 9001: 2015 / ISO 14001: 2015

– Certificate-ISO-9001:2015 Сертификат на система за управление на качеството ISO 9001: 2015

– Certificate-ISO-14001:2015 Сертификат на система за управление по отношение на околната среда ISO 14001: 2015

Декларация по политиката по качеството и околната среда

 

Сертификати  и декларации – Конвенционални Пожароизвестителни Централи

– FP9000_CERTIFICATE_BG Централи FP9000-4/8FP9000L-2,4,6,8 сертификат на български език.

– FP9000_CERTIFICATE _EN Централи FP9000-4/8FP9000L-2,4,6,8 сертификат на английски език.

– FP9000 – Декларация за съответствие

– FP9000 -Декларация за експлоатационни характеристики

Големи конвенционални централи с 16, 24 или 32 линии/зони

– FP9000-16/24/32_CERTIFICATE_BG Централи FP9000 с 16, 24 или 32 линии, сертификат на български език.

– FP9000-16/24/32_CERTIFICATE _EN Централи FP9000 с 16, 24 или 32 линии, сертификат на английски език.

– FP9000-16/24/32 – Декларация за съответствие

– FP9000-16/24/32 -Декларация за експлоатационни характеристики

Сертификат и декларации – Пожарогасителна Централа

– FP9000Е – Пожарогасителна централа-Сертификат BG

– FP9000Е – Fire Extinguishing Panel-Certificate EN

– FP9000Е – Пожарогасителна централа Декларация за съответствие

– FP9000Е – Пожарогасителна централа Декларация за експлоатационите характеристики

 

Сертификати и декларации – Конвенционални Пожароизвестители/Датчици

– D9000_MSR Certificate BG – Комбиниран оптично-димен и топлинен пожароизвестител

– D9000MSR / Комбиниран Оптично димен и термичен ПИ -Декларация за експлоатационни характеристики

– D9000_SR  Certificate BG  – Оптично-димен пожароизвестител

– D9000SR / Оптично димен ПИ -Декларация за експлоатационни характеристики

– D9000_T  Certificate BG – Топлинен пожароизвестител класове A1R и A1S

– D9000Т / Топлинен ПИ -Декларация за експлоатационни характеристики

– D9000 MCP  Certificate BG  – Ръчен пожароизвестител 

– D9000MCP / Ръчен ПИ – Декларация за експлоатационни характеристики

 

Сертификати Сирена

– S9000/S9000F Cертификат BG  – Сирена / Звуков сигнализатор  

– S9000/S9000F/ Сирена -Декларация за експлоатационни характеристики

 

Сертификати и декларации – Адресна система 9000A

– FP9000A_CERTIFICATE Адресна пожароизвестителна централа

– FP9000A_Декларация за експлоатационни характеристики – Адресна пожароизвестителна централа

– D9000A(I) SR_CERTIFICATE Адресен оптично димен пожароизвестител 

– D9000A(I) SR – Декларация за експлоатационни характеристики – Адресен оптично димен пожароизвестител 

– D9000A(I) МSR_CERTIFICATE Адресен комбиниран пожароизвестител оптично димен и термичен.

– D9000A(I) МSR_Декларация за експлоатационни характеристики Адресен комбиниран пожароизвестител оптично димен и термичен.

– D9000A(I) Т A1R/A1S_CERTIFICATE Адресен топлинен пожароизвестител

– D9000A(I) Т A1R/A1S_Декларация за експлоатационни характеристики Адресен топлинен пожароизвестител

– D9000A MCP_CERTIFICATE Адресен ръчен пожароизвестиел

– D9000A MCP_Декларация за експлоатационни характеристики Адресен ръчен пожароизвестиел

– S9000A(F) CERTIFICATE Адресна сирена  

– S9000A(F) Декларация за експлоатационни характеристики Адресна сирена

– М9000A I/O CERTIFICATE Модул адресен входно-изходен, един вход/един изход

– М9000A I/O Декларация за експлоатационни характеристики Модул адресен входно-изходен, един вход/един изход

– М9000A ACZ CERTIFICATE Модул-адаптер за конвенционална линия.

– М9000A ACZ Декларация за експлоатационни характеристики Модул-адаптер за конвенционална линия.