Повторителни панели FP9000 R

FP9000R e повторителен панел за индикация и управление на отдалечени пожароизвестителни централи. Предоставя възможност за комуникация по интерфейс RS485  Работи с конвенционални централи, произведени в ДМТех: FP9000-4, FP9000-8, FP9000L-2, FP9000L-4, FP9000L-6, FP9000L-8

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ FP9000 R:

• EN 54-2 и EN 54-4
• Визуализира събития за пожар като локализира дистанционна централа и зона/линия.

• Визуализира събития за повреда като локализира дистанционната централа.

• Възможност за ресетиране на пожар на дистанционна централа.

• Интерфейс за комуникация  RS485

• Максимална дължина на кабела на мрежата до 1200 метра.

• Максимален брой Пожароизвестителни централи в мрежа до 8 броя.
• Изходи – 6 броя релеен тип-вградени
• Допълнителни изходи /опционално/ – 2/4/6/8 броя релеен тип, с добавяне на модул М9000R – 2/4/6/8
• Контрол на линиите и контролируемите изходи за повреда (късо съединение и прекъсване) и автоматично възстановяване
• Светлинна и текстова индикация за състояния Пожар, Повреда, Забрана и Тест
• Възможност за закъснение на контролируемите и общите изходи за пожар за време от 10 до 600 секунди след регистриране на състояние пожар
• Вградена звукова сигнализация при пожар – еднотонална, непрекъсната с възможност за изключване
• Възможност за включване и изключване на всяка присъединена пожароизвестителна централа.
• Възможност за забрана на контролируемите изходите за пожар
• LCD дисплей 2х16 символа и клавиатура, за управление и индикация на панела.
• Енергонезависим архив за събитията, регистрирани от централата, съдържащ тип, дата и час на настъпване на събитието – до 1600 събития
• Възможност за избор на език за текстовата информация на дисплея
• Набор от тестови режими и възможности за настройка

Габаритни размери – 310х240х80 mm
Маса без акумулатори – 1,3 kg
Степен на защита – IP30/ БДС EN 60529

Панелът отговаря на стандарти:
• EN 54-2:1997
• EN 54-2:1997/A1:2006
• EN 54-2:1997/AC:1999
• EN 54-4:1997
• EN 54-4:1997/A1:2002
• EN 54-4:1997/A2:2006
• EN 54-4:1997AC:1999
• EN 50130-4:2011
• EN 55022:2006/А1:2007
• EN 60950-1:2006/А11:2009