Новини

ДМТех ЕООД търси да назначи експерти за изпълнение на договор №BG16RFOP002-1.005-0171-C01

ДМТех ЕООД търси да назначи експерти за изпълнение на договор №BG16RFOP002-1.005-0171-C01

ДМТех ЕООД търси да назначи експерти за изпълнение на договор №BG16RFOP002-1.005-0171-C01

Във връзка с изпълнениета на Проект №BG16RFOP002-1.005-0171-C01 „Разработване на иновативен Линеен оптично-димен пожароизвестител, използващ за детекция синия спектър на светлината.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”, ДМТех обявява конкурс за следните работни места и търси да назначи:

1.ИНЖЕНЕР ХАРДУЕР – срочен трудов договор с 8 часова трудова заетост

Изисквания:

 • Висше инженерно образование – Магистър;
 • Опит като хардуерен инженер в областта на Електрониката и автоматиката;
 • Професионален опит минимум 5 години при конструиране на нови изделия в областта на електрониката като инженер хардуер;
 • Опит при изпълнение на проекти, като експерт по структурните програми на ЕС;
 • Английски език.

Функции (отговорности и задължения),

Експертът ще работи и ще отговаря по разработката на хардуера на електронна апаратура в областта на пожарната безопасност:

– Хардуерно разработване, изчисляване и моделиране;

– Документиране на хардуера;

– Тестове и научноизследователска дейност;

– Изготвяне на протоколи от тестове;

– Изготвяне на инструкция за експлоатация

– Отговаря за доставките на материали и елементи за изработка на пилотни линии;

– Координира технологичния ред по разработка и създаване на прототипи;

– Отговаря за изпитванията на продукта, апаратура, установки и др;

– Участие в изпитанията за електромагнитна съвместимост и въздействие на околната среда;

**********************************************************************************************

2. ИНЖЕНЕР СОФТУЕР –срочен трудов договор с 8 часова трудова заетост

Изисквания:

 • Висше инженерно образование – Магистър;
 • Опит като Софтуерен инженер в областта на Електрониката и автоматиката;
 • Професионален опит минимум 5 години при конструиране на нови изделия в областта на електрониката като инженер софтуер;
 • Английски език.

Функции (отговорности и задължения),

Експертът ще работи и ще отговаря по разработката на софтуера на електронна апаратура в областта на пожарната безопасност:

– Софтуерно разработване, изчисляване и моделиране;

– Софтуерно документиране;

– Изготвянето на месечните, междинните и окончателните отчета по софтуерната част на проекта;

– Отговаря за тестване на софтуерни модули при изпитванията на продукта;

– Изготвяне на протоколи от тестове;

– Изготвяне на инструкция за експлоатация;

– Отговаря за изпитванията на продукта, апаратура, установки и др;

– Участие в изпитанията за електромагнитна съвместимост и въздействие на околната среда.

**********************************************************************************************

3. ИНЖЕНЕР ХАРДУЕР-срочен трудов договор с 4 часова трудова заетост

Изисквания:

 • Висше инженерно образование – Магистър;
 • Опит като хардуерен инженер в областта на Електрониката и автоматиката;
 • Професионален опит минимум 5 години при конструиране на нови изделия в областта на електрониката като инженер хардуер;
 • Английски език.

Функции (отговорности и задължения),

Експертът ще работи и ще отговаря по разработката на хардуера на електронна апаратура в областта на пожарната безопасност:

– Хардуерно разработване, изчисляване и моделиране;

– Документиране на хардуера;

– Тестове и научноизследователска дейност;

– Изготвяне на протоколи от тестове;

– Изготвяне на инструкция за експлоатация

– Отговаря за доставките на материали и елементи за изработка на пилотни линии;

– Координира технологичния ред по разработка и създаване на прототипи;

– Отговаря за изпитванията на продукта, апаратура, установки и др;

– Участие в изпитанията за електромагнитна съвместимост и въздействие на околната среда;

**********************************************************************************************

4. ИНЖЕНЕР СОФТУЕР-срочен трудов договор с 4 часова трудова заетост

Изисквания:

 • Висше инженерно образование – Магистър;
 • Опит като Софтуерен инженер в областта на Електрониката и автоматиката;
 • Професионален опит минимум 5 години при конструиране на нови изделия в областта на електрониката като инженер софтуер;
 • Опит при изпълнение на проекти, като експерт по структурните програми на ЕС;
 • Английски език.

Функции (отговорности и задължения),

Експертът ще работи и ще отговаря по разработката на софтуера на електронна апаратура в областта на пожарната безопасност:

– Софтуерно разработване, изчисляване и моделиране;

– Софтуерно документиране;

– Изготвянето на месечните, междинните и окончателните отчета по софтуерната част на проекта;

– Отговаря за тестване на софтуерни модули при изпитванията на продукта;

– Изготвяне на протоколи от тестове;

– Изготвяне на инструкция за експлоатация;

– Отговаря за изпитванията на продукта, апаратура, установки и др;

– Участие в изпитанията за електромагнитна съвместимост и въздействие на околната среда.

Ако имате интерес към позицията, очакваме Вашата професионална автобиография до 4 юни 2018 г.

Posted in Новини