Новини

ДМТех сключи договор за Технологична модернизация в предприятието

ДМТех сключи договор за Технологична модернизация в предприятието

ДМТех сключи договор за Технологична модернизация в предприятието

На 10.04.2023г. ДМТех ЕООД сключи договор с ОП-Национален план за възстановяване и устойчивост и стартира изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG-RRP-3.004-1726-C01.

Проектът цели разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект с доставка ДМА. Новото технологично оборудване с вградените микропроцесорни системи и комуникационни интерфейси, ще допренесе за цифровизация на производствените процеси и постигане на високи екологични норми на производство с допринасяне за екологичния преход на страната. Изпълнение на проектното предложение е база за разширяване на производствения капацитет, разнообразяване на предлаганите продукти в областта на пожарната безопасност, оптимизиране на производствената верига и респективно ще повиши конкурентоспособността на ДМТех ЕООД.

Общата стойност на проекта е 667 000.00 лева, от които 333 500.00 лева безвъзмездна финансова помощ от ЕС и 333 500.00 лева съфинансиране от ДМТех ЕООД.
Проект BG-RRP-3.004-1726-C01 „Технологична модернизация в предприятието“ се финансира от Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, съфинансирана от Европейския съюз.

Posted in Новини