Без категория

ДМТех ЕООД обявява на 07.07.2023 г. тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана за:

ДМТех ЕООД обявява на 07.07.2023 г. тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана за:

ДМТех ЕООД обявява на 07.07.2023 г. тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана за:

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по 3 обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Роботизирана линия за производство на пластмасови детайли“ 1 брой

Обособена позиция 2 „Автоматизирана линия за насищане на повърхностни електронни елементи на печатни платки“ 1 брой

Обособена позиция 3 „Линия за производство на метални кутии от листова стомана“ 1 брой

Документи Тръжна процедура

Проект № BG-RRP-3.004-1726–C01 – Технологична модернизация в предприятието.

Срок за подаване на офертите – 14.07.2023г.

Офертите се подават в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020