Новини

ДМТех обявява процедури за избор на изпълнител с публична покана.

ДМТех обявява процедури за избор на изпълнител с публична покана.

ДМТех обявява процедури за избор на изпълнител с публична покана.

ДМТех ЕООД обявява на 05.09.2018г. два броя тръжни процедури за избор на изпълнители с публична покана:

1. За Доставка на машина за повърхностно насищане и принтер за нанасяне на спойваща паста за SMD асемблиране на платки. Документи Тръжна процедура – Доставка оборудване за SMD насищане на платки.

2. За Услуга по предоставяне на наем на ДМА – шприцмашина за пластмаса за времето на изпълнение на проекта. Документи Тръжна процедура – Услуга за наем на шприцмашина.

По проект № BG16RFOP002-1.005-0171-C02 – „Разработване на иновативен Линеен оптично-димен пожароизвестител, използващ за детекция синия спектър на светлината.“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Срок за подаване на офертите – 13.09.2018г.

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)

Posted in Новини